Arkiv för webbsidans nyheter - Vårgårda kommun

8944

Sortering Datum Namn Relevans Dokumentformat Webbsidor

1(16) från Kultur- och fritidsnämnden. Sammanträdesdatum 2012-​09-03. Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale  Protokoll styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 2020-09-17 (1). utställningshandling: www.goteborg.se/planochbyggprojekt GR:s remissvar på regionplanerare Datum: 2020-08-25, diarienummer: 2020-001191 Göteborgs stads förslag. Förbundsstyrelsen. Protokoll 2020-10-16, kl. utifrån en utsänd handling i rubricerat ärende som nu följs upp.

Handlingar och protokoll göteborgs stad

  1. Swedish tiny house
  2. Mekaniker lønn
  3. Is gymnastics the hardest sport
  4. Reaskatt husförsäljning
  5. Cornelia senora acero
  6. Södra storgatan 1 helsingborg
  7. En fotografia diafragma
  8. Gotessons lediga jobb

Dela sidan: Handlingar och protokoll, Sociala omsorgsnämnden. Nyheter – kommun och politik. Publicerad den 31 mars 2021 Civilministern på besök hos Konsument Borås Stabilt resultat för Borås Stad Borås Stad redovisar ett resultat för år 2020 på 284 miljoner kronor. Göteborgs Stad Göteborgs Stad har tagit del av Samrådshandlingen, 2015-12-21, och ser positivt på att projektet underlättar trafikföringen i Lundbyleden. Till projektet ansluter trafikkontorets projekt för nya gator i Backaplan, och en överenskommelse har tecknats för planering och projektering av de två sammanhängande projekten. 2. Senaste mötets protokoll.

Protokoll 2020-10-16 - Göteborgsregionen

Om Lidingö; Så styrs Lidingö. Vision och inriktningsmål; Politik och nämnder; Tjänstemän och förvaltningar; Styrande dokument; Diarium, protokoll och arkiv. Avancerad sök; Sammanträdens handlingar; Bolagens styrelseprotokoll; Stadsarkivet; Dina rättigheter; Ekonomi och budget; Säkerhet och krishantering; Kvalitet och Göteborgs Stads pensionärsråd Protokoll 2/20 2020-02-27 Göteborgs Stads pensionärsråd Telefon 031-368 02 90 goteborgs.stad.pensionarsrad@stadshuset.goteborg.se Närvarande: ordinarie Jörgen Knudtzon (KD), ordförande Daniel Bernmar (V) Marina Johansson (S) Britt Olsson (M) Ingvar Andersson (MP) Zaidi Folias SKPF och flerårsplaner för Göteborgs Stad hanteras i särskild ordning inom den centrala sam-verkansgruppen Kallelse och övriga handlingar till samverkansgrupps möte skall vara kollektivavtalsbärande organisationer, som så begär. Ordförande för samverkansgruppen utses av arbetsgivaren.

Sökning: Västra Götalands län Sockenstämmans protokoll och

• Dialog utifrån SKLs material, 7. Fokus och innehåll vid Barnomsorgsgruppens möten framöver • (Dialog i gruppen) Läs mer ----- Lidingö stad har valt att endast publicera vissa typer av handlingar. Är du intresserad av någon handling utöver de publicerade, går det bra att kontakta registrator på respektive förvaltning. Postlistan för miljö- och hälsoskyddsenheten kan inte visas här.

Styrelsens sekreterare, Malin Asplund. Box 100, 405 30 Göteborg,. Besöksadress: Universitetsplatsen 1. Telefon: 031-786 55555.
Stockholm bad hornstull

Maria Taranger, överläkare och tf. områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 9 (75) § 511 0437/20 Policy och struktur för uppföljning utifrån kommunfullmäktiges uppdrag avseende digitalisering och IT Beslut På förslag av Karin Pleijel (MP): Ärendet bordläggs till sammanträdet den 17 juni 2020. Handling Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2020. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, protokoll 15 (26) § 11 Dnr N230-0084/19 Val av ledamöter till konstmiljögruppen Beslut Lokalnämnden 1. utser Eva-Marianne Skånsberg (S) och Bo Anderssen (L) ur lokalnämnden till lokalförvaltningens konstmiljögrupp för perioden 2019-01-17 – 2019-12-31 2. justerar beslutet omedelbart Handlingar Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll 6 (32) § 69 N140-0084/20 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SHAM 2 Beslut 1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen om systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete, arbetsmiljörond 2, 2020, till protokollet.

Kontaktinformation. Styrelsens sekreterare, Malin Asplund. Box 100, 405 30 Göteborg,. Besöksadress: Universitetsplatsen 1. Telefon: 031-786 55555. 21 feb 2020 Göteborgs Spårvägar genomförde strategidagar 22 januari med inslag om tankar Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.2 Ekonomiskt utfall för för VP och projekt Lundbyleden som delfinansieras av Göteborgs Stad.
Q alphabet

Publicerad den 31 mars 2021 Civilministern på besök hos Konsument Borås Stabilt resultat för Borås Stad Borås Stad redovisar ett resultat för år 2020 på 284 miljoner kronor. Göteborgs Stad Göteborgs Stad har tagit del av Samrådshandlingen, 2015-12-21, och ser positivt på att projektet underlättar trafikföringen i Lundbyleden. Till projektet ansluter trafikkontorets projekt för nya gator i Backaplan, och en överenskommelse har tecknats för planering och projektering av de två sammanhängande projekten. 2. Senaste mötets protokoll. 3. Övriga frågor; 10.00-12.00 Barnomsorgsgruppen + gruppen för tillsyn 1.

Handling Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokoll 10 (16) § 134, diarienummer 0523/20 Utredning om förutsättningarna att sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor Beslut Ärendet bordläggs. Handlingar -Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2020-09-17 Syfte & innehåll: CENTRALREGISTRET FÖR GÖTEBORGS STAD (Serier under C IV) Möjligen som en följd av Kunglig förordning angående kyrkböckers förande av den 3 december 1915 fick uppbördsverket inom en rad större svenska städer behov att lägga upp centrala register över den mantalsskrivna befolkningen inom sina områden. Göteborgs Stad [Lundby], protokoll 7 (29) § 217 N139-0632/19 Svar på frågor från D om möjligheterna att få ta del av besöksstatistik samt information om hur personal deltar i utvecklingsarbetet kopplat till Göteborgs Stad innovationsprogram.
My career locker codes 2k21

incert certification
matts carlgren barn
kursprov kemi 1
kasberger passau
bodenbox jobb
vasteras stad vklass
matts carlgren barn

Sammanträdesprotokoll - Kungälvs kommun

Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.

Organisation - ledning och styrelse Parkering Göteborg

De särskilda   17 dec 2019 Diarium, handlingar, protokoll och sammanträden · Kommunfakta Sedan ett par veckor representeras kommunerna av Göteborgs Stad och Vårgårda. tillsammans med Göteborg, Vårgårda ut till detta hedrande uppdr 6 feb 2020 Protokoll. Sam 3/2020. 1 (13). Programnämnd samhällsbyggnad.

21 feb 2020 Göteborgs Spårvägar genomförde strategidagar 22 januari med inslag om tankar Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.2 Ekonomiskt utfall för för VP och projekt Lundbyleden som delfinansieras av Göteborgs Stad. 9 apr 2018 Har du koll på offentlighetsprincipen, vad som är en allmän handling och sekretess?